Printervriendelijke versie

GEN – 025 (DEAL)

INSTALLATIE

LOGBESTANDEN SAGE EINVOICE

Hoe kan een logbestand met eventuele fouten bij het gebruik van Sage eInvoice, opgeslagen worden?

Om het oplossen van eventuele problemen bij het gebruik van Sage eInvoice te vergemakkelijken, biedt Sage BOB 50 de mogelijkheid om een logbestand op te slaan. In dit bestand worden alle belangrijke gebeurtenissen en eventuele foutmeldingen die voorkomen, opgeslagen.

Het activeren van dit logbestand gebeurt als volgt:

1.  Het bestand BOB.exe.config dat zich in de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt, dient geopend te worden met een tekst-editor.

 

2.  De waarde 1 dient ingevuld te worden in de lijn <add key="LOG" value="1"/> van het gedeelte <appSettings>.

 

3.  Na het opslaan van de aanpassing, kan het bestand afgesloten worden.

4.  Sage BOB 50 dient nu herstart te worden.

In de subfolder Logs van de installatiefolder van Sage BOB 50 bevinden zich nu de bestanden DotNetMethod*.*. Wanneer een fout optreedt bij het gebruik van Sage eInvoice, zal deze in deze bestanden opgenomen worden. Ook wordt er bijkomende nuttige informatie rond Sage eInvoice bijgehouden in dit bestand.

Tip

Na het oplossen van het probleem, kan het nuttig zijn om het BOB.exe.config bestand terug in de oorspronkelijke toestand te brengen.