Printervriendelijke versie

GEN – 026 (DEAL)

INSTALLATIE

LOGBESTANDEN SQL

Hoe kan een logbestand met eventuele fouten bij het uitvoeren van SQL-queries door Sage BOB 50, opgeslagen worden?

Om het oplossen van eventuele problemen met SQL-queries te vergemakkelijken, biedt Sage BOB 50 de mogelijkheid om een logbestand op te slaan. In dit bestand worden alle belangrijke gebeurtenissen en eventuele foutmeldingen die voorkomen bij het uitvoeren van SQL-queries, opgeslagen.

Het activeren van dit logbestand gebeurt als volgt:

1.  Het bestand BOB.ini dat zich in de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt, dient geopend te worden met een tekst-editor.

 

2.  De lijn LOG=YES dient toegevoegd te worden onder [OPTIONS].

 

3.  Na het opslaan van de aanpassing, kan het bestand afgesloten worden.

4.  Sage BOB 50 dient nu herstart te worden.

5.  Via een <Rechtermuisklik> dient het contextmenu geopend te worden.

6.  Onder het menupunt Geavanceerd wordt gekozen voor SQLLOG

 

In de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt zich nu een bestand SQLLOG.htm. Wanneer een SQL-query uitgevoerd wordt, zal deze in dit bestand opgenomen worden, ongeacht deze query correct verliep of niet.

Tip

Na het oplossen van het probleem, kan het nuttig zijn om het BOB.ini bestand terug in de oorspronkelijke toestand te brengen.