Printervriendelijke versie

GEN-028 (DEAL)

Installatie

BOB-link

Hoe wordt BOB-link correct geïnstalleerd voor import van TXT- en DB-bestanden?

Om gebruik te maken van BOB-link voor het importeren van TXT- en DB-bestanden, dienen vooraf een aantal stappen ondernomen te worden.

Deze stappen bestaan uit het installeren en configureren van de BDE-database engine. De werkwijze hiervoor wordt in dit document beschreven.

Installatie BDE

De installatiebestanden voor de BDE-database engine kunnen van onze website gedownload worden.

Het bestand Setup.exe dient uitgevoerd te worden met de nodige Windows gebruikersrechten (administrator-rechten zijn bijna altijd noodzakelijk).

Eens de installatie voltooid is, kan overgegaan worden naar de configuratie van de BDE-databese engine.

Tip

De versie van BDE die beschikbaar is via de website, is ook geschikt voor Windows 10.

 

Configuratie BDE

Na de installatie is het icoon BDE-administrator beschikbaar in het Control panel van Windows.

Via dit icoon kan de BDE-database engine geconfigureerd worden.

OPGELET

Als er zicht problemen voordoen bij het openen van de BDE-administrator of als de aangepaste configuraties niet bewaard worden, kan het noodzakelijk zijn om de BDE-administrator te openen via de optie Run as administrator van het contextmenu voor het bestand bdeadmin.exe, dat zich in de installatiefolder van de BDE-database engine bevindt (standaard C:\Program Files (x86)\Borland\Common Files\BDE). Dit kan het geval zijn bij gebruik van Windows 10 of wanneer de gebruiker niet over de nodige gebruikersrechten beschikt.

 

Aanbevolen aanpassingen aan de configuratie zijn:

•  SHAREDMEMLOCATION en SHAREDMEMSIZE: In functie van de hoeveelheid RAM van de machine kunnen de volgende waardes opgegeven worden:

-  2GB: SHAREDMEMLOCATION = 0x2BDE en SHAREDMEMSIZE = 2048

-  4GB: SHAREDMEMLOCATION = 0x5BDE en SHAREDMEMSIZE = 4096

-  8GB: SHAREDMEMLOCATION = 0x7BDE en SHAREDMEMSIZE = 8192

BDE Administrator | Configuration | Definition | INIT

 

•  Formaten voor Date, Time en Number: de aanpassingen hier dienen te gebeuren in functie van de te importeren data. Een korte verklaring voor elk punt wordt onderaan het scherm weergegeven.

BDE Administrator | Configuration | Definition | Formats

 

Tip

Voor meer gedetailleerde uitleg is er de toets <F1>. Het kan noodzakelijk zijn dat naar gelang de Windows-versie bijkomende Windows update uitgevoerd dienen te worden om de hulpbestanden zichtbaar te maken. De noodzakelijke stappen zullen verklaard worden in het scherm dat verschijnt bij het gebruik van <F1>.

 

Locatie importbestanden

De te importeren bestanden worden opgeslagen in een folder met de naam van het dossier waarin ze geïmporteerd dienen te worden. Deze folders met de naam van het dossier, moeten op hun beurt subfolders zijn van een folder genaamd LINK.

De locatie van de folder LINK dient opgegeven te worden in het bestand BOB.ini in het gedeelte [DIR].

BOB.ini