Printervriendelijke versie

Expert's corner - 24

specifieke en uitzonderlijke verrichtingen voor de vaste activa

Deze Expert's corner zal een uiteenzetting geven rond een aantal verrichtingen die slecht in specifieke of uitzonderlijke gevallen toegepast worden op de vaste activa. Sage BOB 50 Expert zal een aantal taken en verrichtingen die erg tijdrovend of complex kunnen zijn, voor u aanzienlijk vereenvoudigen, zodat het beheer van uw vaste activa nog eenvoudiger wordt.

Deze verrichtingen zijn de volgende:

•  Uitzonderlijke afschrijvingen

•  Tegenboekingen

•  Uitboekingen

•  Verandering van afschrijvingsmethode

•  Verandering van rubriek

Voor elk van deze taken wordt in dit document een duidelijk omschrijving voorzien, zodat u moeiteloos aan de slag kan met deze functionaliteiten.

Uitzonderlijke afschrijvingen

Het is in Sage BOB 50 Expert mogelijk om een uitzonderlijke afschrijving uit te voeren voor een goed, wanneer dit goed bijvoorbeeld sneller verslijt dan voorzien. Het uitvoeren van een dergelijk uitzonderlijke afschrijving kan enkel gebeuren in de laatst behandelde periode en dient natuurlijk te gebeuren voordat de verrichtingen voor deze periode doorgestuurd werden naar de boekhouding.

Het volstaat om de betreffende periode te openen in de werkomgeving Beheer van de vaste activa en het gewenste goed te selecteren. De knop zal hierna de assistent Uitzonderlijke afschrijving openen, die toelaat om het bedrag en de boekingsrekening voor de afschrijving te kiezen.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

Eens de zones Bedrag en Dotatierek. naar wens aangevuld werden, kan u de wijzigingen bewaren.

Hierna zal een extra lijn voor de uitzonderlijke afschrijving verschijnen in de werkomgeving, samen met een voorbeeld van de boeking die zal ontstaan bij het verzenden naar de boekhouding.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

U kan nu op de gewone manier verdergaan met het beheren van uw vaste activa.

Tegenboekingen

Wanneer u een van uw vaste activa verkoopt, volstaat het dat u de factuur opmaakt en inboekt. Sage BOB 50 Expert zal hierna de tegenboeking van het verkochte goed en de overdracht naar het resultaat snel en eenvoudig laten verlopen.

De tegenboeking zal natuurlijk plaatsvinden in dezelfde periode als de verkoop en het is belangrijk dat er nog geen verrichtingen plaatsvonden voor latere periodes in de vaste activa.

Het volstaat hierbij om de juiste periode te openen in de werkomgeving Beheer van de vaste activa en het gewenste goed te selecteren. Via de knop wordt gekozen voor het menupunt Tegenboeking om de gelijknamige assistent te laten verschijnen. In deze assistent zal via een aantal schermen gevraagd worden om onder andere de verkoopprijs, de factuurgegevens van de verkoopfactuur, de gewenste boekingsrekeningen, enz. op te geven.

Het laatste scherm zal een voorbeeld tonen van de uiteindelijke boeking bij het verzenden naar de boekhouding.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

Na het voltooien van de assistent zal een extra lijn verschijnen in de werkomgeving, samen met een voorbeeld van de boeking die zal ontstaan bij het verzenden naar de boekhouding.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

U kan nu op de gewone manier verdergaan met het beheren van uw vaste activa.

Uitboekingen

Wanneer een goed uitgeboekt dient te worden, bijvoorbeeld door verlies of defect, kan Sage BOB 50 Expert het boeken van deze verrichting vereenvoudigen.

De uitboeking dient natuurlijk plaats te vinden in een periode waarvoor er in de volgende periodes nog geen verrichtingen uitgevoerd werden.

Het uitboeken gebeurt via een assistent en vereist slechts een minimale tussenkomst van de gebruiker. Het volstaat hierbij om de juiste periode te openen in de werkomgeving Beheer van de vaste activa en het gewenste goed te selecteren. Via de knop wordt gekozen voor het menupunt Uitboeking om de assistent te laten verschijnen. In deze assistent kan u bijvoorbeeld een Opmerking toevoegen voor de uitboeking.

Het laatste scherm zal een voorbeeld tonen van de uiteindelijke boeking bij het verzenden naar de boekhouding.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

Na het voltooien van de assistent zal een extra lijn voor de uitboeking verschijnen in de werkomgeving.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

U kan nu op de gewone manier verdergaan met het beheren van uw vaste activa.

Verandering van afschrijvingsmethode

Sage BOB 50 Expert laat toe om de afschrijvingsmethode en/of het afschrijvingspercentage voor een goed te veranderen, met één beperking: dit kan enkel gebeuren tijdens de openingsperiode (**) van een boekjaar en op voorwaarde dat er nog geen verrichtingen uitgevoerd werden voor dit boekjaar.

Het volstaat hierbij om de openingsperiode voor het gewenste boekjaar te openen in de werkomgeving Beheer van de vaste activa en het gewenste goed te selecteren. De knop opent vervolgens het scherm Verandering van methode, waar u zowel de nieuwe methode als het nieuwe percentage kan opgeven.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

Na het bewaren van de nieuwe informatie, verschijnt een extra lijn voor de wijziging in de werkomgeving.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

U kan nu op de gewone manier verdergaan met het beheren van uw vaste activa.

Verandering van rubriek

Sage BOB 50 Expert laat toe om de boekingsrekeningen voor de afschrijving van een goed te veranderen, met één beperking: dit kan enkel gebeuren tijdens de openingsperiode (**) van een boekjaar en op voorwaarde dat er nog geen verrichtingen uitgevoerd werden voor dit boekjaar.

Het volstaat hierbij om de openingsperiode voor het gewenste boekjaar te openen in de werkomgeving Beheer van de vaste activa en het gewenste goed te selecteren. De knop opent vervolgens het scherm Wijziging van rubriek, waar u de gewenste nieuwe boekingsrekeningen kan opgeven.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

Na het bewaren van de nieuwe informatie, verschijnt een extra lijn voor de wijziging in de werkomgeving.

Vaste activa | WorKSpaces | Beheer vaste activa

 

U kan nu op de gewone manier verdergaan met het beheren van uw vaste activa.